Tekniken

Nästa generations positioneringsteknik

WiFi och GNSS sniffing. Vi använder oss av en helt ny generation av sniffing teknologi för positionering.

Vår teknik tar en ögonblicksbild ”Sniffar” av de Mac adresser som all WiFi utrustning i närheten skickar ut. Adresserna skickas vidare i extremt små datapaket, upp i vår molnlösning där positionen av sniffingsensorn beräknas baserat på Macadresserna.

Om det inte finns några WiFi signaler i närheten, aktiveras GNSS (GPS) sniffning som skickar satellitdata på samma sätt som Macadresserna och processas.