Project Description

Positionering av utrustning

I takt med att sjukvårdsutrustning används mer och mer mobilt, ökar kravet på kontroll och asset management.

Var finns utrustningen?

Hur många inventarier har vi?

Vem hanterade den senast?

Med nya verktyg och tjänster kan hela innehav av sjukvårdsinventarier på ett effektivt sätt identifieras, lokaliseras och därmed manageras.

Vår plattform öppnar även upp för nya möjligheter till effektivisering i form av identifiering av övertalig utrustning.

Kan vissa delar av inventarierna re-allokeras eller avyttras, frigörs resurser för viktiga omprioriteringar.