Project Description

Smittspårning

Spåra smittbärare och exponerad sjukvårdsutrustning

C-19 pandemin, MRSA och andra systemkritiska epidemiska utbrott ställer stora krav på smittspårning. Detta för att förhindra ytterligare spridning av sjukdom och begränsa skadeverkningarna.

Med ny effektiv teknik, kan patienter och utrustning förses med sensorer som identifierar varje unik givares position i ett vårdområde. Om utrustning, avdelningen eller rummet exponerats för C-19, MRSA eller liknande, kan enheten snabbt identifieras och behandlas enligt skyddsrutiner. Eftersom tekniken även fungerar på lång distans, kan utrustning för vård i hemmet övervakas på samma sätt.