Vision

MedSens vision är att

  • att effektivisera hälso- och sjukvårdens resursallokering med hjälp av nya automatiserade uppkopplade system

  • att använda nästa generations batteribaserade sensorer som informationsgivare

  • att kunna uppgradera befintlig utrustning till att möta framtidens krav.

  • att erbjuda den nya tekniken som en plattform och inte som en dyr teknikinvestering som belastar sjukvårdens CAPEX-resurser.

  • att ta fullt ansvar för system, teknik, drift och finansiering